Na Pokecaji neustále pracujeme, staňte sa naším členom už teraz a môžete získať VIP k herným serverom úplne zadarmo!
Neustále udržiavame jadro v dobrej kondícií a pravidelne je udržiavané v najnovších možných technológiach.
Pracujeme na našom hlavnom čete a spisujeme nové práce na naše herné servery!

Rozvoj

O tento web sa staráme s láskou, technicky prevádzkujeme, zabezpečujeme, udržujeme a priebežne rozširujeme.
Využité boli všetky dostupné moderné technológie pre rýchly, bezpečný a efektívny vývoj tohto webu.
Dodržujeme všetky celosvetové, medzinárodné normy a súčasné internetové štandardy.
Spĺňame stanovené bezpečnostné kritéria a držíme krok s modernými technológiami.