Pravidlá serverov

Pravidlá našich serverov sú napísané v krátkosti, stručne opisuje, čo sa nesmie.
Jednoducho zapamätateľné a pre každého povinné čítanie!
Vyhradzujeme si právo na zmenu alebo doplnenie obsahu pravidiel a to bez akéhokoľvek upozornenia.


Pravidlá platia aj pre eVIP; platia na všetky naše servery
• Hráč nesmie použivať cheaty, hacky, scripty a programy, ktoré povyšujú hráča a tým kazia hru ostatným
• Hráč nesmie používať zbraň autolamu
• Hráč nesmie nadávať a ponižovať (v chate alebo v nicku) ostatných hráčov
• Hráč nesmie robiť reklamu (v chate alebo v nicku) na iné weby a servery
• Hráč nesmie úmyselne robiť Teamattack, Teamkill a Teamflash
• Hráč nesmie úmyselne využívať bugy (chyby) vo všetkých mapách

Ďalej sa nesmie:
• Obviňovať adminov/hráčov z cheatovania bez dôkazov (na portáli je fórum, kde môžete nahrať DEMO)
• Prezrádzania pozícií hráčov v chate prípadne cez iný komunikačný program
• Urážať adminov/iných hráčov (lama, noob a pod. je tiež urážka)
• Spamovať (opakované nezmyselné texty v chate)
• Vydávať sa za admina alebo člena dozoru nad servermi
• Reconnect (opakované pripojenie do hry)
• Kradnúť nicky a ich klan tagy, alebo vydávať sa za nejakého iného hráča
• Znepríjemňovať akýmkoľvek spôsobom hru
• Schovávať sa za lasér
• Púštať do mikrofónu nevhodné zvuky/pazvuky

VIP pri porušení z niektorých pravidiel bude potrestaný odobratím všetkých výhod a pri ďalšej upomienke bude zabánovaný, ako normálny hráč!
Neznalosť pravidiel neospravedlňujeme! Zvery netolerujeme!