Pravidlá hry JailBreak

Na požiadavku hráčov z našej komunity, sme zverejnili pravidlá servera JailBreak.

Zakladné:
1. Každý hráč je povinný sa pred pripojením na server zoznámiť s jeho pravidlami, neznalosť sa neospravedlňuje!
2. Každý hráč je povinný rešpektovať príslušných adminov.
3. Pri zásahu admina do hry, hráči nemôžu robiť vzbury, alebo inak tejto situácie využívať!

Simon pravidlá:
1. Simon je tvorcom hry.
2. Simon má za úlohu väzňov zabaviť, nie sa ich len bezhlavo zbaviť.
3. Ak Simon umrie, všetky jeho príkazy a zákazy prestávajú platiť.
4. Simon nesmie slovíčkariť.
5. Simon nesmie zakázať pohyb myšou.
5. a) Ak povie "pustíte klávesnicu", hráči nesmú begripovat, skákať, čupieť a chodiť.
5. b) Ak povie "nehýbte sa", hráč zostane v polohe v akej práve je (buď čupí, stojí, alebo je v pohybe z menu), a smie sa len otáčať myšou. (Nesmie ani boxovať!)
6. Simon smie odovzdať slovo len staviteľovi, a to iba na atrakciu z blokov, alebo pomocou blokov!
7. Simon je povinný zapnúť hráčovi mikrofón, pokiaľ oňho žiada z dôvodu FK, pochybenia CT, a pod. Pokiaľ tohto T zneužije, môže dostať kill. (Pokiaľ žiada iba mikrofón, je na Simonovi, či mu ho zapne - T nemôže dostať kill).

Dozorcovia:

1. Dozorcovia musia posluchať a chrániť simona.
2. Dozorcovia musia väzňov strážiť, nie sa s nimi hrať!
3. Dozorcovia musia byť na ct-zonach pokiaľ je hromadný voľný deň.
4. Dozorcovia si musia brať Simona, ak nie je.
5. Dozorcovia zabijú väzňov iba za porušenie pravidiel a príkazov. Nesmie dávať freekilli, ani freeattack.

Väzni:
1. Úlohou väzňov je sa čo najviac priblížiť k poslednému prianiu na konci kola, alebo premôcť dozorcov.
2. Všetky Simonove príkazy musia väzni plniť priamo a bez zdržiavania. Majú právo ísť tak, aby si neubrali život.
3. Väzni nesmú vstupovať na ct-zony, ani od nich otvárať dvere, ani stláčať ct-tlačidlá.
4. Väzni nesmú mať zbrane, granáty, vestu ani štít.
5. Väzni nesmú opúšťať miesto určené simonom.
6. Väzni nesmú vynášať atrakcie, ak im to simon nepovie.
7. Čo si Väzeň kúpi z herného obchodu je jeho zodpovednosť. (DGL, prevlek ...)
8. Väzni nesmú ohrozovať dozorocov. (napr. nebezpečné priblíženie, alebo "box na mieste")

Reakcia:

1. Ak hráč reakciu nesplní alebo poruší zákaz, je jeho nevýhoda uprednostnená pred posledným hráčom čo ju splnil(môže dostať kill).
2. Ak hráči porušili nejaké zákazy / príkazy (majú dostať kill), môžu byť u reakcie zabití bez nevýhody.
3. U reakcie s výhodou sa nezabijú, ale hráč čo urobí iný príkaz nemôže túto výhodu získať.

Hra na simona:

1. Hra sa začína presne slovami: "Zahráme si (na) simona".
2. Hra sa ukončuje presne slovami: "Simon ukončuje simona".
3. Keď sa začne hra na simona, všetky príkazy a zákazy padajú.
4. U hry na Simona sa plnia len príkazy, ktoré začínajú na slová "Simon hovorí".
5. Simona možno premenovať, ale možno začať hrať, len Simona. Premenuje sa slovami "Simon premenováva simona na XXX". Pri premenovaniach zákazy / príkazy nepadajú.

Voľný Deň:
1. Hráč ktorý má voľný deň, ignoruje všetky príkazy, okrem toho, že má odísť z miesta, kde hru tvori simon.
2. Hráči si pri voľnom dní môžu hrať na atrakciách. Platí aj pre granáty či delá, ale iba v rámci atrakcií. Môžu stláčať tlačidlá pre nich určené Okrem aimu.
3. Voľný deň môže byť simonom ukončený:
3. a) Pri klasickom voľnom dní, keď je na časovom limite 00:00.
3. b) Pri kúpenom voľnom dní, keď má simon pri sebe posledného väzňa a nezostávajú iní hráči.
4. Hráč môže dostať voľný deň ako kompenzáciu za freekill, alebo ako odmenu či výhodu.
5. Ak má hráč nárok na voľný deň, ale ďalšie kolo je HVD, nárok mu padá.
6. Pri multi freekillu sa voľný deň, alebo hromádny voľný deň nedáva.

Herné módy:
1. Mód môže byť maximálne štyri krát po sebe.
2. Simon nesmie spustiť mód, ak už dal nejaký príkaz, alebo zákaz.
3. VD sa nesmie presúvať kvôli módu na ďalšie kolo. Zakúpené VD Simon nemusí riešiť.
4. Schovky:
4. a) Väzni môžu kempiť a boxovať dozorcov.
4. b) Dozorcovia ich musia hľadať.
4. c) Pri zapnuti týchto módov musia dozorcovia byť v zbrojnici.
5. Pri ostatných módov musia väzni hľadať dozorcov a zabíjať ich.
6. Pri módoch chicken, furien a schovka, väzni nesmú používať strelné zbrane.
7. Pri módoch chicken, furien a ghost nesmú dozorcovia liezť na ťažko dostupné miesta, zdržiavať sa v rohoch a na strechách.
8. Pri módoch je zakázané sa hrať.

Dodatkové pravidlá:

1. Príkazy / zákazy
1. a) Príkaz ruší zákaz / predošlý príkaz
1. b) Zákaz ruší príkaz.
1. c) Zákaz, ktorý znemožní urobiť príkaz, ktorý je platný (prebiehajúci), začne platiť až po vykonaní príkazu.
2. Príkaz budúci. Vykonanie nejakého príkazu na daný signál, ktorý simon určí. Po tomto signále platí tento príkaz ako posledný. (Pozri pravidlo: I-1-a)
3. Príkazy typu: na / ku / k zadnej stene, je to isté.
4. Klietkou a boxom sa myslí to isté.
5. Administrátor môže kedykoľvek zasiahnuť do hry.
6. PP sa musí odohrávať na voľnom priestranstve a je zakázané sa u neho schovávať.