Gaius Julius Caesar

Vaše najobľúbenejšie citáty múdrych ľudí...