Strana 1 z 1

Nábor adminov

Napísané: Sobota, 13. Apríla 2019, 15:37
od používateľa Dumbass
Môžu sa vyjadrovať len :

Užívateľ , ktorý založil tému
CS Admini daného servera
CheatHunter (Pokiaľ má práva na danom serveri)
CS Server Admin daného servera
CS Hlavný Admini
Vedenie portálu


CS Admini a CHH sa vyjadrujú následovne : ÁNO/NIE + dôvod
CS Server Admini sa vyjadrujú následovne : ÁNO/NIE | PRIJATÝ/NEPRIJATÝ + majú právo prijať žiadateľa alebo neprijať , ale s uvedením dôvodu
CS Hlavný Admini sa vyjadrujú následovne : ÁNO/NIE | Môžu prijať alebo neprijať žiadateľa s uvedením dôvodu + alebo zmeniť rozhodnutie CS Server Admina | Lockujú žiadosť
Vedenie portálu môže prijať alebo neprijať žiadateľa bez udania dôvodu + zmeniť rozhodnutie CS Server Admina alebo CS Hlavného Admina