Na Pokecaji neustále pracujeme, staňte sa naším členom už teraz a môžete získať VIP k herným serverom úplne zadarmo!
Neustále udržiavame jadro v dobrej kondícií a pravidelne je udržiavané v najnovších možných technológiach.
Pracujeme na našom hlavnom čete a spisujeme nové práce na naše herné servery!

Prispieť cez PayPal

Vážený návštevník,
každá čiastka pomáha pokračovať vo vývoji a rozvoji projektu Pokecaj. Prosím, prispejte darom do našej sporiacej kasy, aby sme sa mohli naďalej rozvíjať, skvalitňovať, spestrovať a patriť medzi najlepších v poskytovaní služieb.

Ak sa chcete stať členom skupiny darcov a získať výhody na tejto stránke, je potrebné poslať najmenej čiastku daru vo výške 5 EUR. Nezabudnite sa prihlásiť, aby ste získali okamžitý prístup. Skupina Darcu platí po dobu 24 mesiacov.

Veľmi si vážime a ceníme Vašu podporu.

Ďakujeme.