Pravidlá

Krátky súhrn pravidiel používateľského četu:
- Nepohlcujte používateľský čet nezmyslami
- Nespamujte (písanie toho istého textu)
- Nenadávajte si, neurážajte používateľov ani vedenie portálu

Dodržujte pravidlá živej komunikácie a budeme si vychádzať.
Zavrieť okno